Doel

Natuur en mensen verbinden


DOELSTELLINGEN


Het doel van dit project is om op één van de puurste, maar ook één van de meest efficiënte manieren mee te helpen aan de klimaatcrisis.

Wens je meer uitleg? Deze documentaire, Kiss the ground, legt duidelijk uit waarom natuur en herstellende landbouw zo belangrijk zijn.1. Creëren van ecologische verbindingen

 

Herstel van wetlands (moeras en overstromingsgebied) - Drassige weiden in de beekvallei hebben doorheen de tijd niet enkel hun typische flora met bijhorende fauna, maar tevens hun waterbufferende functie verloren. Herstel van deze weiden kan weer prachige bloemenweides met vlinders opleveren.

 

Aanplant van bossen en houtkanten -  herstel van bossen op plaatsen waar deze historisch aanwezig waren maar verloren gegaan zijn.
2. Natuurlijke Integratie van mens, landschap en natuur

 

Een tweede belangrijke doelstelling van dit project is het stimuleren van eigenaars om met hulp van onze vzw naar natuurlijke integratie van hun percelen te streven. We denken daarbij aan integratie van paardenweides in het landschap, aanplanten van kleine landschapselementen (bomen en haagkanten), of het omzetten van sommige percelen tot erkend natuurreservaat. Tevens willen we samen met landbouwers bekijken hoe ze kunnen meehelpen aan een stukje natuurinclusieve, herstellende landbouw, met aandacht voor kleine ingrepen die zowel de natuur als de voedselopbrengst ten goede kunnen komen. Verder willen we streven naar het open houden van een aantal trage wegen om - met respect voor natuur en boer - ook ruimte te scheppen voor fiets, paard en wandelaar in dit landschap3. Educatie

 

"Systemic change driven by moral awakening is our only hope" schreef Richard Heinberg in een opiniestuk over de klimaatcrisis (Lees dit artikel hier). Omdat handelen door bewustwording - en niet symptoombestrijding - onze enige hoop op lange termijn is, willen we ook bijdragen aan educatie door geleide wandelingen, filmavonden, informatie verschaffen, ...