Visiegebied

Natuur verbinden

via beekvalleien

Even voorstellen ...De Aerebeekvallei ligt op grondgebied Herne, en verbindt twee Natura 2000 gebieden (gebieden die behoren tot een netwerk van beschermde natuur binnen de Europese Unie; geelgroen op kaart), gescheiden door twee gewestwegen (N255 en N285) en ongeveer 7 km beekvalleien (donkerblauwe lijnen op kaart). De gekozen vallei voor uitbouw van dit project is logisch omwille van verschillende redenen:Verbindend


Door deze keuze bouwen we mee aan natuurontsnippering door creatie van een groter aaneengesloten ecologische eenheid, wat niet enkel de biodiversiteit, maar ook de landbouw, het klimaat en onze gezondheid ten goede zal komen.Bufferend


De hoge aanwezigheid van broeikasgassen zorgt voor de opwarming van onze atmosfeer. Klimaatmodellen voorspellen dat, als onze emissie niet drastisch daalt, extreme weersomstandigheden alsmaar zullen toenemen, met overstromingen of droogte tot gevolg. Overstromingsgebieden,  bossen en herstellende landbouw vormen een buffer om ons te beschermen door zowel broeikasgassen te absorberen als water op te slaan bij overstromingsgevaar tijdens hevige regenval.Maatschappelijk draagvlak


De Aerebeekvallei is bij het brede publiek gekend als één van de mooiste gebieden van het Pajottenland. In tijden van corona steeg het aantal wandelaars op zoek naar natuur, rust en ontspanning dan ook zienderogend. Mede daardoor is deze vallei één van de focuszones van het Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei, erkende het Agentschap voor Natuur en Bos  deze plaats als waardevol voor natuurontwikkeling, en investeerde de provincie Vlaams-Brabant in de ontwikkeling van de Aerebeekvallei als duurzaam klimaatproject. Ondanks dit alles, is er nood aan jouw steun om deze vallei weer in zijn volle glorie te herstellen.